Ordbog     træ'sk - dansk 

 • Bark  -  Det yderste lag på stamme og grene som beskytter træet.
 • Bladmasse  -  Det samlede blad areal i en trækrone.
 • Cobra  -  Betegnelse for udstyr til kronesikring

 

 • Grenkrave  -  Det område rundt om en gren, nær ved stammen, hvor træet har bedst mulighed for at lukke såret efter et beskæringssnit.
 • Indvokset/indgroet bark  -  Bark som er overvokset i en tveje og som bevirker at samlingen rent struktuelt er svag. 
 • Kronesikring - Teknik til at sikre svage dele af en krone mod at knække eller flække. Udføres typisk vha. speciel dynamisk opbinding mellem kronedele.

 

 • Nedfiring  -  Teknik til sikkert at sænke grene og stammebider til jorden.

 

 • Positionsbestemt klatring  -  Den teknik man benytter når man bevæger sig rundt i et træ ved hjælp af reb.

 

 

 • Rodhals  -  Den nederste del af stammen som er specielt modstandsdygtig mod det øverste fugtige jordlag.
 • Rod udløb - Betegnelse for den synlige del af rødderne, der hvor de løber ud fra stammen.
 • Sektionsfældning  -  Betegnelse for den teknik man benytter til fældning af et træ vha. klatring.
 • Sporer  -  Værktøj som benyttes på fødderne, når man klatrer i et træ som skal fældes. Sporer beskadiger træet og kan ikke benyttes ved beskæring.

 

 • Stød  -  Stub
 • Topkapning  
  • 1) Den massakre og fejlagtige beskæring det er, at tage toppen (til tider halvdelen) af et træ.
  • 2) Af nogen anvendt betegnelse, for det at fælde et træ vha. klatring.
 • Topskud  -  Det øverste skud som danner toppen af en trækrone.
 • Tveje/Tvege  -  Grenkløft/sammenføgning mellem stammer
 • Vandris  -  De hurtigt voksende og dårligt forankrede nye skud som er resultatet af et stresset træ eller en topkapning.

 

 

 

Vi plejer danske træer

 

 

 

Danmarksmester i træklatring 2012

-

Danmarksmester i træklatring 2013

-

Danmarksmester i træklatring 2014

 

 

Hegner Træpleje ApS

Vi plejer danske træer