Når træer bliver store og gamle kan kronens egenvægt til tider skabe risiko for at grene eller stammer, med dårlig forankring, kan knække og falde ned. Ligeledes vil et gammelt træ helt naturligt have en del døde grene i kronen, som med tiden vil kunne falde ned. En kronesikring kan i mange tilfælde gøre at man undgår at skulle fælde hele træet. Kronesikring kan gøres på følgende måder, ofte i kombination med hinanden:

  • Vægtreducering vha. beskæring
  • Kronestabilisering (forankring af den "svage" gren i stamme eller anden stabil gren i kronen vha. chock absorberende liner)
  • Borttagning af døde/døende grene

Brug for kronesikring? Ring på tlf. 31 50 31 11 eller find alle kontaktoplysninger her→