Træfældning kan være en teknisk affære! Derfor har vi lavet en udførlig ordbog, der forklarer væsentlige begreber og teknikker for dem, der ikke ved så meget om det. Hos Hegner Træpleje tror vi på, at åbenhed mellem os og kunden giver de bedste resultater. På den måde kan kunden selv kan tage stilling til, hvad der skal ske med træet ud fra ud fra de oplysninger, vi giver.
 

 • Bark  -  Det yderste lag på stamme og grene som beskytter træet.
 • Bladmasse  -  Det samlede blad areal i en trækrone.
 • Cobra  -  Betegnelse for udstyr til kronesikring
 • Grenkrave  -  Det område rundt om en gren, nær ved stammen, hvor træet har bedst mulighed for at lukke såret efter et beskæringssnit.
 • Indvokset/indgroet bark  -  Bark som er overvokset i en tveje og som bevirker at samlingen rent struktuelt er svag. 
 • Kronesikring - Teknik til at sikre svage dele af en krone mod at knække eller flække. Udføres typisk vha. speciel dynamisk opbinding mellem kronedele.
 • Nedfiring  -  Teknik til sikkert at sænke grene og stammebider til jorden.
 • Positionsbestemt klatring  -  Den teknik man benytter når man bevæger sig rundt i et træ ved hjælp af reb.
 • Rodfræsning/Stubfræsning  -  fræsning med specialmaskine af rødder og stub efter et fældet træ.
 • Rodhals  -  Den nederste del af stammen som er specielt modstandsdygtig mod det øverste fugtige jordlag.
 • Rod udløb - Betegnelse for den synlige del af rødderne, der hvor de løber ud fra stammen.
 • Sektionsfældning  -  Betegnelse for den teknik man benytter til fældning af et træ vha. klatring.
 • Sporer  -  Værktøj som benyttes på fødderne, når man klatrer i et træ som skal fældes. Sporer beskadiger træet og kan ikke benyttes ved beskæring.
 • Stød  -  Stub
 • Topkapning  
 • 1) Den massakre og fejlagtige beskæring det er, at tage toppen (til tider halvdelen) af et træ.
 • 2) Af nogen anvendt betegnelse, for det at fælde et træ vha. klatring.
 • Topskud  -  Det øverste skud som danner toppen af en trækrone.
 • Tveje/Tvege  -  Grenkløft/sammenføgning mellem stammer
 • Vandris  -  De hurtigt voksende og dårligt forankrede nye skud som er resultatet af et stresset træ eller en topkapning.